home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
HISTORIE - podrobně
 
katedrála Svatého Ducha
 
kaple svatého Klimenta
 
kostel Nanebevzetí  Panny Marie
 
kostel  svatého Antonína
 
kostel svatého Jana Křtitele
 
 

KATEDRÁLA SVATÉHO DUCHA
 


Majestátní gotická cihlová stavba katedrálního kostela Svatého Ducha byla založena roku 1307 královnou Eliškou Rejčkou. Obdélné trojlodí původní baziliky s presbytářem a věžemi bylo vystavěno patrně do požáru roku 1339. po požáru došlo k celkové opravě, dokončení věží a zřízení tzv. Královské předsíně s přilehlou sakristií. V letech 1788-89 proběhly barokní úpravy chrámu a o sto let později architekt F.Schmoranz přistoupil k náročným stavebním úpravám v pseudogotickém stylu.                                     interaktivní plán

Katedrála Svatého Ducha je otevřená pro návštěvu, ztišení a meditaci: pondělí - pátek 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00,
sobota 9:00 - 12:00, neděle 13:00 - 15:00

  katedrála Svatého Ducha - fotoarchiv 2003

 

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE


Původně jesuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie postavil v letech 1654-66 Carlo Lurago. Po požáru roku 1762 byl obnoven královéhradeckým stavitelem F.Kermemrem. Přilehlá jesuitská kolej byla založena již roku 1629, ale k dokončení došlo až roku 1710. Když roku 1775došlo ke zrušení jejího původního poslání, byla upravena v duchu dobového empíru pro civilní účely v letech 1810-34 dle projektu inženýra J.Lauera.

  kostel Nanebevzetí Panny Marie - fotoarchiv 2003

 

KOSTEL SVATÉHO ANTONÍNA


Na návrší Nového Hradec Králové uzavírá prospekt aleje zdaleka viditelný kostel sv. Antonína Poustevníka, vystavěný v pozdně barokním slohu v letech 1769-1772 hradeckým stavitelem F. Kermerem a tesařem J. Kroupou.
Dnešní podoba kostela je výrazně ovlivněna jeho poslední generální opravou, která probíhala v letech 1990-1991.

  kostel svatého Antonína - fotoarchiv 2003

 

KOSTEL SVATÉHO JANA KŘTITELE


S výstavbou kostela svatého Jana Křtitele se započalo patrně roku 1521. Tehdy pojal hradecký měšťan Lukáš Forman, jinak Hostovský z Hostovic, úmysl vystavět kostel na památku "mistra Jana Husa, mistra Jeronýma z Prahy a jiných věrných mučedníků českých". Kostel byl celý dostavěn v roce 1530.

  kostel svatého Jana Křtitele - fotoarchiv 2003