home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
OBSAH
 
historie
 
historie v datech
 
popis interiéru
 
plán katedrály
 
zvony
 
varhany
 
podzemí
 
vznik nového oltáře
 
slovníček odb. pojmů
 
 

KATEDRÁLA SVATÉHO DUCHA - historie v datech


1307 - založení chrámu Sv. Ducha královnou Eliškou Rejčkou

1339 - požár města, při němž byl značně poškozen kostel zahájení rozsáhlých oprav

před 1400 - uzavřela se přestavba Sv. Ducha, v němž se nacházelo 18 oltářů

1407 - ničivý požár města zasáhl architekturu a zařízení chrámu

1420 - dobytí Hradce Králové husitským vojskem.

1463 - dokončení pozdně gotické stavební fáze spojené s novou výmalbou

1497 - pořízení pastoforia od M. Rejska

1623 -obnovení katolických bohoslužeb v chrámu sv. Ducha, duchovní správou pověřen JanVáclav Celestýn z Kronfeldu

1639 - dobytí Hradce Králové švédskými vojsky za třicetileté války Švédové zpustošili a vyloupili interiér chrámu

1664 - založení biskupství v Hradci Králové bulou Super universas papeže Alexandra VII., farní kostel Sv. Ducha povýšen na katedrálu. Prvním biskupem Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka

1709 - vysvěcení hlavního oltáře a celého kostela biskupem Tobiášem Beckerem

1736 - rozšíření kapitulní sakristie

1780-1794 - klasicistní úpravy interiérů za biskupa Josefa Haye konfiskace bohoslužebných předmětů a ostatního cenného kostelního příslušenství pro státní mincovnu

1863 - biskup Karel B. Hanl podnítil zahájení velkorysé opravy katedrály. Ustavila se „Jednota k opravení katedrálního chrámu Páně královéhradeckého“.

1864-1876 - rekonstrukce katedrály podle projektu F. Schmo-ranze ze Slatiňan

1898 - oprava interiéru spojená s novou výmalbou prováděnou pod vedením J. Heřmana

1901 - rekonstrukce střechy věží podle projektu L. Láblera

1911 - výměna krovu lodí

1935-1941 - úprava katedrály za biskupa Mořice Píchy, pietní renovace krypt, zřízení dnešního hlavního oltáře

1980-1990 - generální oprava stavby a restaurování vnitřního zařízení