home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
OBSAH
 
historie
 
historie v datech
 
popis interiéru
 
plán katedrály
 
zvony
 
varhany
 
podzemí
 
vznik nového oltáře
 
slovníček odb. pojmů
 
 

KATEDRÁLA SVATÉHO DUCHA - plán


hlavní vstupní portál figurální hlavice socha Božského Srdce Páně portál ze severní předsíně sv. Antonín Paduánský památník vojáků padlých v r. 1866 oltář sv. Jana Nepomuckého Křížová cesta oltář Piety nika oltář sv. Antonína Poustevníka Ukřižovaný křtitelnice ambon nástěnná malba - Zvěstování pastoforium portál kapitulní sakristie, kaple sv. Michala oltář sv. Michala oratoř nástěnná malba - Nanebevstoupení kanovnické lavice sanktuárium hlavní oltář piscinum sedile nástěnná malba - Vzkříšení kanovnické lavice portál do děkanské sakristie nástěnná malba - sv. Václav nástěnná malba - Korunování P. Marie nástěnná malba - Bolestný Kristus vstup do královské předsíně nástěnná malba - Narození biskupský trůn sedes obětní stůl - oltář kazatelna oltář P. Marie Křížová cesta oltář sv. Václava oltář Příbuzenstvo Kristovo jižní vchod figurální hlavice figurální hlavice figurální hlavice figurální hlavice figurální hlavice varhany renesanční náhrobky renesanční náhrobky raně barokní náhrobky renesanční náhrobky renesanční náhrobky náhrobek opata Hroznaty mříž A. Habrmana deska na paměť návštěvy papeže Jana Pavla II. kříž mužská figurální hlavice siréna dvounohá bájná bytost Půdorys katedrály Svatého Ducha. Po kliknutí na jednotlivé body se otevře nové okno s fotografií.