home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
OBSAH:
 
historie
 
historie podrobně
 
popis interiéru
 
nové varhany
 
plán
 
 rekonstrukce
 
fotoreportáž
 
 

KAPLE SVATÉHO KLIMENTA - historie


Kaple sv. Klimenta je některými kronikáři pokládána za jeden z nejstarších kostelů nejen v Hradci Králové, ale i v Čechách. Hradecký kronikář P. F. Švenda, který byl poslední, kdo měl přístup k archivním pramenům městského archivu Hradec Králové, uvádí, že v kronice Johanese Marignoli se uvádí pověst o založení kaple sv. Klimenta na hradě jménem Gradic. Kapli nechal postavit kníže Bořivoj, když se vracel se svou manželkou sv. Ludmilou z Moravy, kde byli oba pokřtěni sv. Metodějem.Zmínka o této stavbě je i v Neplachově kronice Opatovického kláštera, kde se uvádí, že jediným známým kostelem v Hradci Králové je v roce 1134 právě kostel sv. Klimenta.
 

kaple svatého Klimenta - fotoarchiv 2003

Na počátku l4.století byl založen královnou Eliškou Rejčkou kostel Sv. Ducha. Dokládá se, že kostel sv. Klimenta již nepostačoval. V roce 1339 postihl Hradec velký požár, takže město zcela vyhořelo a předpokládá se, že spolu s farou a kostelem Sv. Ducha vyhořel i kostel sv. Klimenta.

   

V roce 1386 je uvedeno, že kostel sv. Klimenta "zkažený od ohni" nebyl opraven, ale v jeho blízkosti je klášter Dominikánů, které do Hradce uvedla královna Eliška Rejčka. Někdy koncem 14. století byl kostel sv. Klimenta vystavěn z cihel v gotickém slohu. Dokladem je zbytek záklenku v rohu dnešní Bílé věže. Klášter Dominikánů, který stál na místě dnešní radnice, byl vypálen za husitských válek. Tehdy byl patrně poškozen i kostel sv. Klimenta.

V té době se konaly bohoslužby pro Němce v kostele Sv. Ducha a pro Čechy v kostele sv. Klimenta. V 16. století se v kapli sv. Klimenta bohoslužby nekonaly a kaple sloužila jako skladiště soli.

V roce 1574 byl jihozápadní roh kaple zbořen a ke kapli byla postavena Bílá věž. Vchod do kaple byl a do dnešního dne je přízemím Bílé věže.

Až v druhé polovině 17. století, přesně v roce 1680 nechal duchovní správce Sartorius na své náklady kostel sv. Klimenta opravit. Naposledy se v původní stavbě sloužila mše svatá 9. dubna 1714 a hned nato se začala bořit, aby mohla být vystavěna nová.

Na místi zbořeného kostela nechal biskup Adam hrabě Vratislav z Mitrovic vystavět dnešní barokní kapli podle návrhu G. Santiniho. První mše v nové kapli se sloužila 23.listopadu 1717. V archivu můžeme doslova číst také následující:

"Léta páně 1854 byl tento chrám Svatoklimentský nově vydlážděn, vybílen, opraven, plechem nově pokryt, též nově tyára pozlacena a s památným písmem a mnohými podpisy na památku na vrch postavena."

Poslední oprava kaple byla po větrné vichřici v roce 1929. Poslední mše sv. před opravou zde byla celebrována 23.listopadu 1979. Při přípravě této opravy významně pomáhala také Společnost ochránců památek v Hradci Králové.


PhDr. Jiří Němeček