home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
OBSAH:
 
historie
 
historie podrobně
 
popis interiéru
 
nové varhany
 
plán
 
 rekonstrukce
 
fotoreportáž
 
 

KAPLE SVATÉHO KLIMENTA - popis interiéru


Kaple je obdélníkového tvaru rozměrů 17.3 m krát 12.7 m s otupenými rohy a po obou podélných stranách s rizality. Stavba je kryta osmibokou kopulí krytou plechem, která nese rovněž osmibokou zděnou lucernu zakončenou menší bání. Na vrcholu je vztyčena velká pozlacená papežská tiara podepřená svatopetrskými klíči. Vchod vede Bílou věží. Okna jsou dvě s půlkruhovým vrchem. Vnitřek má eliptický tvar, osm párů sdružených jónských pilastrů nese kladí 1.65 m vysoké.

Prostor nad celou kaplí je sklenut eliptickou kopulí ve vrcholu otevřenou pro lucernu. Nad vchodem je sklenuta kruchta do lunet.
 

kaple svatého Klimenta - fotoarchiv 2003

Výzdoba je barokní. Na hlavním oltáři je zavěšen obraz sv. Klimenta. Na pravém bočním oltáři je položena prosklená rakev s barokními řezbami, a v ní uloženy ostatky sv.Klimenta. Na protějším bočním oltáři stojí polychromovaná velmi pěkně řezaná Pieta z pol.18 století.