home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
OBSAH:
 
 
 
 
 
 
 
 

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE


Chrám Nanebevzetí Panny Marie postavili v roce 1666 jezuité. Stavitelem byl Ital Carlo Lurago. Po požáru v roce 1762 byl kostel znovu vysvěcen v roce 1766. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 se kostel stal kostelem hradecké posádky, sousední koleje kasárnami a jezuitské gymnázium bylo přeměněno na civilní. Roku 1900 byl kostel vrácen jezuitům, kteří zde působili až do násilné deportace do koncentračních klášterů v roce 1950.

Kostel je postaven ve směru sever – jih. Na severní straně má dvě věže, kde z původních 5 zvonů je dnes jen jeden.

 

kostel Nanebevzetí Panny Marie - fotoarchiv 2003

Všechny oltáře jsou z umělého mramoru, pouze oltář sv. Ignáce z Loyoly je dřevěný (jediný neshořel při požáru). Fresku na zdi za hlavním oltářem namaloval roku 1765 Josef Kramolín SJ, obraz Nanebevzetí Panny Marie je společná práce Kramolína a Pavla Kryštofa Noldingera. Nad svatostánkem je soška Panny Marie Foyenské (Foy – Belgie). Obraz glorifikace sv. Ignáce je od předního českého malíře Petra Brandla (1730). 14 obrazů křížové cesty namaloval hradecký malíř Jan Klemens (1822 – 1866). Ostatní obrazy jsou dílem zdejšího jezuity Ignáce Raaba. Na zábradlí kazatelny jsou 3 dřevěné pozlacené sochy, symboly víry, naděje a lásky.

Původní varhany také shořely při požáru, stávající jsou z roku 1765, byly postaveny Josefem Streusselem z Králík (Grulich). Varhany mají pěkný zvuk.

Interiér kostela byl opraven v letech 1987 – 1988.