home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
INSTITUCE
 
pastorační rady
 
ekonomické rady
 
farní knihovna
 
chrámové sbory
 
oblastní charita
 
základní škola
 
Biskupské gymnázium
 
sestry Notre-Dame
 
 

PASTORAČNÍ RADY


Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517 par. 1 Kodexu kanonického práva.

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32).

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.
-ze stanov pastorační rady-

Pastorační rada farnosti u katedrály Svatého Ducha

Pastorační rada  farnosti katedrály Svatého Ducha byla jmenována duchovním správcem P. Františkem Hladkým dne 4. 7. 2014. Funkční období pastorační rady farnosti je čtyři roky. Kontakty na jednotlivé členy rady lze získat na děkanství.

Seznam členů:

předseda František Hladký  
místopředseda Radek Vohlídka  
zapisovatel PhDr. Božena Klabalová  
     
členové Tomáš Enderle  
  Mgr. Milada Fejtková  
  MUDr. Michal Hrnčiárik  
  Ivan Pokorný  
  Mgr. Josef Zadina  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Pastorační rada  farnosti u kostela svatého Antonína na  NHK

Pastorační rada farnosti u kostela sv. Antonína byla jmenována duchovním správcem P. Františkem Hladkým dne 10. 9. 2014. Funkční období pastorační rady farnosti je čtyři roky. Kontakty na jednotlivé členy rady lze získat na děkanství.

Seznam členů:

předseda František Hladký  
místopředseda MUDr. Pavel Kout  
zapisovatel Mgr. Alena Rousová  
     
členové Tomáš Enderle  
  Věra Dvořáčková  
  Ing. Jiří Horák  
  MUDr. Pavel Kamenický  
  Ing. Pavel Kamenický