home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
INSTITUCE
 
pastorační rady
 
ekonomické rady
 
farní knihovna
 
chrámové sbory
 
oblastní charita
 
základní škola
 
Biskupské gymnázium
 
sestry Notre-Dame
 
 

OBLASTNÍ CHARITA


Královéhradecká Oblastní charita byla zřízena v květnu 1992 Diecézní charitou Hradec Králové jako účelové zařízení římskokatolické církve. Předmětem její činnosti je poskytovat sociální a zdravotní služby a další služby humanitárního charakteru a zřizovat a provozovat účelová zařízení poskytující tyto služby. Je organizační jednotkou Sdružení Česká katolická charita s vlastní právní subjektivitou. OCH HK zahájila svou činnost v roce 1992 a jako první bylo do provozu uvedeno středisko ošetřovatelské služby a azylový dům pro muže. Nyní v krátkosti k činnosti jednotlivých středisek
 

Středisko charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby (CHOPS) poskytuje domácí péči na území Hradce Králové a v jeho okolí. Zaměřuje se na komplexní odbornou zdravotní i sociální péči o nemocné a nemohoucí v jejich domácím prostředí, provází také umírající, kteří si
přejí prožít poslední dny svého života v kruhu své rodiny. Kromě toho středisko zapůjčuje rehabilitační a kompenzační pomůcky.
Bližší informace získáte na adrese: CHOPS, Divišova ul. 439, 500 03 Hradec Králové,
tel. 495 515 372 e-mail: chops@hk.caritas.cz, www.ortex.cz/charita/chops.htm.
foto archiv A. Maclová
   


Azylový dům pro muže nabízí přístřeší a pomoc lidem v krizi spojené se ztrátou domova a rodinného zázemí po dobu vyřešení jejich životní situace. Útočiště zde nalézají zejména mladí muži

z dětských domovů, muži všech věkových kategorií odmítnutí rodinou po výkonu trestu nebo ti, kteří přišli z různých jiných důvodů o střechu nad hlavou.
Bližší informace získáte na adrese: Azylový dům pro muže,     U mostku 472/5, 503 41
Hradec Králové, tel. 495 618 934, e-mail: ad@hk.caritas.cz, www.ortex.cz/charita/ad.htm.
foto archiv A. Maclová


Domov pro matky s dětmi poskytuje dočasné ubytování ženám s dětmi (resp. osamoceným ženám či mužům s dětmi), které ze závažných osobních či objektivních důvodů ztratily dočasně či trvale možnost vlastního bydlení Jedná se o zařízení přechodného pobytu, jehož délka trvá zpravidla 3 měsíce, v opodstatněných případech i déle. Provoz domu byl slavnostně zahájen 19. března 2002, v současné době již běží na plné obrátky.
Informace na adrese: Azylový dům pro matky s dětmi, Velká 7, 503 41 Hradec Králové,
tel. 495 221 810, e-mail: dmd@hk.caritas.cz, www.ortex.cz/charita/dmd.htm.

Sociální šatník slouží jako místo kontaktu s těmi, kteří potřebují hmotnou výpomoc ve formě oblečení, obuvi, potřeb pro děti, případně do domácnosti. Je využíván hlavně matkami početných rodin, důchodci a bezdomovci, kteří přicházejí přímo do šatníku a také ve formě humanitární pomoci jsou expedovány zásilky dle potřeb například do věznic, dětských sociálních ústavů, oblastí postižených životními pohromami a do zahraničí.
Občany prosíme o tyto dary: džíny, bundy, ponožky a obuv. Dary můžete přinášet v pracovních dnech od 9,00 do 17,00 hod. do Domu Matky Terezy v ulici U Mostku 472/5 v Hradci Králové a předat je službu konajícímu pracovníkovi.
Oblečení přijímáme pouze nepoškozené, v dobrém stavu.Ostatní věci a dary přijímáme pouze po předchozí dohodě.Děkujeme za pochopení.

Zodpovídá: Přemysl Bis, tel. 774 728 645,e-mail:satnik@hk.caritas.cz,
http://www.charitahk.cz/nase_sluzby-socialni_satnik.html

Poradna pro lidi v tísni je jednak zaměřena na pomoc ženám a dívkám, které přicházejí do nesnází z důvodu neplánovaného těhotenství a dále chce pomáhat lidem psychicky nebo fyzicky týraným, obětem trestných činů a vůbec lidem v jakékoliv momentální tísni. Poradna má rovněž pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.
Informace: Poradna pro lidi v tísni, Velké náměstí 34, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 516 098,
e-mail: och@hk.caritas.cz, www.ortex.cz/charita/poradna.htm.

Na stejné adrese, jako poradna pro lidi v tísni, sídlí také správní středisko, které řídí a koordinuje činnost celé Oblastní charity.
Informace: Oblastní charita, Velké nám. 34, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 516 098,
e-mail: och@hk.caritas.cz, www.hk.caritas.cz/ochhk.