home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
INSTITUCE
 
pastorační rady
 
ekonomické rady
 
farní knihovna
 
chrámové sbory
 
oblastní charita
 
základní škola
 
Biskupské gymnázium
 
sestry Notre-Dame
 
 

FARNÍ KNIHOVNA


Základní fakta z historie knihovny

Podnět ke vzniku knihovny byl dán v lednu roku 1995. Mezi farníky byla uspořádána sbírka peněz i knih. Vybralo se tehdy téměř devět tisíc korun a sešlo se kolem pěti set knížek.

S knihovnickým zpracováním se začalo v únoru 1995. Každá kniha dostala razítko, byly jí přiděleny přírůstkové číslo a signatura a byla přiřazena do tematické skupiny. Dále bylo potřeba každou knihu zabalit do průhledné fólie a v neposlední řadě musely být pro každou publikaci vytištěny katalogizační lístky do několika katalogů: revizní, jmenný, názvový, předmětový. Kromě toho mají čtenáři k dispozici tištěné abecední seznamy.

Farní knihovna byla pro čtenáře zpřístupněna 3. října 1995 v domě č. 50 naproti katedrále sv. Ducha. Od té doby funguje nepřetržitě s výjimkou prázdnin vždy 2 hodiny týdně. V roce 2000 byla přestěhována do farní místnosti v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí v Hradci Králové.

 Fond knihovny tvoří knihy a časopisy z oblasti náboženské a duchovní. Pro přehlednost je členěn na tematické skupiny: A) Písmo svaté, B) teologie, C) morálka, D) duchovní život, E) pastorační otázky, F) ekleziologie a liturgika, G) církevní dějiny, H) osobnosti, I) literatura pro práci s dětmi a mládeží, J) beletrie, K) ostatní. Největší zájem je o skupiny D a H.

Přes počáteční skeptické názory, že „dneska nikdo nečte“, se knihovna těší trvalému zájmu široké veřejnosti, má stabilní jádro věrných čtenářů (i mimohradeckých) a doufáme, že tento trend potrvá.

 

   

Současnost knihovny

Fond obsahuje přes 2000 knih s duchovní a náboženskou tematikou. Kromě toho u nás najdete i časopisy - např. Teologické texty, Universum, z dřívější doby AD aj.

Seznam knih ke stažení:

stažení seznamu knih (excel) stažení seznamu knih (zip)


Dlouhodobá roční průměrná čísla
Každoročně máme zaregistrováno v průměru 60 čtenářů, z nichž každý knihovnu navštíví několikrát za rok, takže průměrně uvítáme téměř 300 návštěvníků. Průměr výpůjček je více než 600 ročně.

Roční přírůstek 80 knih (většinou dary, několik desítek formou nákupu z peněz věnovaných na tento účel děkanstvím).

Kde nás najdete:

Farní knihovna sídlí ve farní místnosti Nového Adalbertina na Velkém náměstí v Hradci Králové (přístup přes recepci, v letních měsících i přímo z náměstí vchodem vedle kostela Panny Marie).


Otevírací doba:

každé pondělí (pokud na ně nepřipadne svátek) od 16.30 do 18.30 hodin. V červenci a srpnu je zavřeno.

Podmínky půjčování:

půjčuje se zdarma. Nový zájemce předloží občanský průkaz a je mu založen čtenářský list, obsahující jméno, adresu a telefonní číslo. V tomto listu jsou evidovány výpůjčky, které čtenář stvrzuje podpisem. Výpůjční doba je 1 měsíc. Služby knihovny se neomezují na farníky katedrály sv. Ducha, přicházejí k nám lidé z celého Hradce Králové a okolí. Našimi uživateli se stávají i studenti, kteří v Hradci Králové pobývají přechodně. Vítán je každý, kdo je srozuměn s naším výpůjčním řádem.

Knihovnice:

PhDr. Božena Klabalová
e-mail: farni.knihovna@seznam.cz
mobil: +420 721 617 111