home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
FARNOSTI
 
Katedrála Sv.Ducha
 
kostel sv.Antonína
 
k. Božského Srdce Páně
 
kostel sv. Anny
 
k. sv. apoštola Pavla
 
     FARNOST U KATEDRÁLY SVATÉHO DUCHA
 
katedrála Svatého Ducha - děkanský úřad
Římskokatolická farnost - děkanství Hradec Králové I
náměstí Jana Pavla II. 58/4, 500 03 Hradec Králové

katedrála Svatého Ducha, foto archiv květen 2003

tel: 495 511 353
e-mail: dekanstvi@dekanstvihk.cz
 
úřední hodiny: pondělí-pátek 8:00-9:00, 15:30-16:30
 
duchovní správa:
Mons. František Hladký - arciděkan, duchovní správce
 
P. Tomáš Enderle - farní vikář
tel. 608 719 872
 
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Duchovní správa kostela Nanebevzetí Panny Marie
Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové

kostel Nanebevzetí Panny Marie, foto archiv květen 2003

 
rektor kostela:
Mgr. Jan Linhart
tel: 495 063 333, mobil: 605 541 676
e-mail:
 
Mons. Mgr. Ing. Pavel Boukal - kaplan
tel: 495 063 605, 737 215 329
 
P. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D.
mobil: 737 508 787
 
   FARNOST U KOSTELA SVATÉHO ANTONÍNA
   

zpět

kostel sv. Antonína, opata
  Římskokatolická farnost Nový Hradec Králové
náměstí Jana Pavla II. 58/4, 500 03 Hradec Králové

kostel sv. Antonína, foto archiv 2003

tel: 495 511 353
e-mail: dekanstvi@dekanstvihk.cz
web: www.antonin.cz
úřední hodiny: pondělí-pátek 8:00-9:00, 15:30-16:30
 
duchovní správa:
Mons. František Hladký - administrátor excurendo
tel: 495 511 353
 
 
 
 
 
     
  DALŠÍ FARNOSTI V HRADCI KRÁLOVÉ
 
zpět farnost u kostela Božského Srdce Páně
  Římskokatolická farnost
Wonkova 442, 500 02 Hradec Králové 2
tel: 495 211 194
e-mail: farnost.hk2@email.cz
 
duchovní správa:
P. Ing. Zdeněk Novák - farář
mobil: 731 598 937
e-mail: praepositus@seznam.cz
ThLic. Vojtěch Brož - výpomocný duchovní
mobil: 604 829 217
P. ThLic. David Bouma - kaplan, spirituál biskupského gymnázia
mobil: 608 883 278
 
 
 
zpět farnost u kostela sv. Anny Hradec Králové Kukleny
  Římskokatolická farnost
Wonkova 442, 500 02 Hradec Králové 2
tel: 495 211 194
e-mail: farnost.hk4@email.cz
 
duchovní správa:
P. Ing. Zdeněk Novák - administrátor excurrendo
   
   
zpět farnost u kostela sv. apoštola Pavla
  Římskokatolická farnost
Velká 1, 503 41 Hradec Králové 7
t mobil 605 285 796
 
duchovní správa:
ICLic. Miloslav Šiffel - farář
tel: 495 215 083