home informace bohoslužby pastorace život instituce historie odkazy kontakt
 
SVÁTOSTI
 
křest
 
biřmování
 
eucharistie
 
pokání a smíření
 
pomazání nemocných
 
manželství
 
 

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH


Nemoc a utrpení vždy patřily k nejvážnějším problémům, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Každá nemoc může dát zahlédnout smrt.

Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření se do sebe, někdy dokonce k zoufalství nebo vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší zralosti, pomoci mu rozlišit v jeho životě, co není podstatné, aby se zaměřil na to, co je důležité. Velmi často nemoc vyvolává hledání Boha a návrat k němu.

Ani Ježíš se ve svém životě utrpení nechtěl vyhnout. Pro nemocné a trpící okolo sebe měl soucit, mnohé uzdravil. Neměl pouze moc uzdravovat, ale i odpouštět hříchy: přišel uzdravit úplně celého člověka, duši i tělo; je lékařem, jakého nemocní potřebují. On sám na kříži vzal na sebe celou tíhu zla a „sňal hříchy světa“ (Jan 1,29); nemoc je pouze jeho důsledkem. Svým utrpením a svou smrtí na kříži dal bolesti nový smysl. S ním se může utrpení stát pro člověka cestou očisty, cestou zrání a cestou růstu.

Ve svém jednání nám Ježíš dává příklad, jak se k utrpení, které samo o sobě je nesmyslné, postavit. Nepřišel utrpení zrušit, ale vstoupil do něj a snášel jej s láskou. Proto může křesťan prožívat ve svém utrpení Ježíšovu blízkost a následovat jej i tam. Svátost pomazání nemocných dodává člověku útěchu, pokoj a odvahu. Duch svatý obnovuje důvěru a víru v Boha. Nemocný dostává sílu a dar spojit se mnohem důvěrněji s Kristovým utrpením: je jistým způsobem posvěcen, aby přinášel plody připodobněním k výkupnému utrpení Ježíše. Utrpení, následek dědičného hříchu, dostává nový smysl: stává se účastí na Ježíšově spasitelném díle. Nemocný přispívá tak k posvěcení církve a k dobru všech lidí.
 

   

Drazí nemocní, přátelé,

ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové je Vám k dispozici katolický kněz,
aby Vás nebo Vaše blízké navštívil, povzbudil a posloužil svatými svátostmi.
S důvěrou se můžete obrátit na P. Ivana Trnku, tel. 737774841, 495441021,
nebo na jáhna Radka Pavlistu, tel. 606 803 190
a sdělit jim jméno nemocného, kliniku a oddělení, kde je hospitalizován.

Stejně tak se můžete obrátit na duchovního správce
děkanství u katedrály Svatého Ducha, tel. 495511353.

Písemný kontakt je možný na adrese:
Římskokatolická farnost - děkanství, náměstí Jana Pavla II. 58/4, 500 03 Hradec Králové
e-mail: dekanstvi@dekanstvihk.cz

Duchovní správce u chrámu Svatého Ducha